Kümesim ve Kuşlarım
Özel Resimler
Sizin Kuşlarınız
Sahiplendirilecek
Kanaryalar

Irklar ve cinsler
Kuş Sesleri
Beslenme
Üretim
Hastalıklar
Yarışma bilgileri
Makaleler
Sıkça sorulan sorular
İlanlar
Linkler
İletişim
Anasayfa

 

MARMARA BÖLGESİ KANARYA YETİŞTİRİCİLERİ TÜZÜĞÜ 2003

İş bu tüzük iki bin üç yılının ağustos ayının ikinci günü Dikmen Otel BURSA da yapılan genel kurul sonucunda bazı maddeleri değiştirilerek imzalanmış olup, Marmara protokolüne bağlı kanarya sevenler ve yetiştirenler,serinofil ve ornitoloji derneklerinin ırk ve renk kanaryalarını belli bir disiplin içinde yarıştırmalarını temin amacı güder.

İş bu tüzük Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde düzenlenen kanarya ırk güzellik yarışmalarına katılan tüm derneklerin üyelerini ve yarışmacıları tartışmasız ve itirazsız bağlar.

Yarışmalara katılan dernek yönetim kurulları, üyeleri ve bu derneklerin üyesi olmayıp ta hariçten yarışmalara katılacak olan kişiler bu tüzüğü okumak, öğrenmek ve aynen uygulamakla yükümlüdürler.

Bu tüzükte belirtilen kuralları bilmemek mazeret olarak kabul edilmez.
Aşağıda adları yazılı bulunan kanarya derneklerinin yönetim kurulları bu tüzüğü okuyup kabul etmişlerdir. Bilahare yeni derneklerin bu guruba katılması halinde yeni dernek yönetim kurulları ve üyeleri bu tüzüğü okuyup kabul etmek ve uygulamakla yükümlüdürler.

M.K.Y.K.
Bu tüzüğe tabi olan derneklerin bağlı oldukları kurum Merkez Karar ve Yönetim Kuruludur. Bundan böyle kısaca M.K.Y.K olarak belirtilecektir.
M.K.Y.K 1 başkan ve 2 üyeden oluşur.
M.K.Y.K üyeleri dernek başkanlarının veya dernek temsilcilerinin oyları ile iki yılda bir iki yıl için seçilirler . Her üye derneğin tek bir oy hakkı vardır .
M.K.Y.K yöneticilerinin seçiminde üç tanede yedek üye seçilir.
Oylama gizli, tasnif açık olarak yapılır.
Yedeklerde 1.ci yedek 2.ci yedek ve 3.cü yedek olarak seçimler esnasında belirlenir.

1
Seçilen üyelerin istifası veya ölmesi halinde daha önceden seçilen yedek yöneticiler sırası ile göreve gelirler. Yedek yöneticilerinde bulunamaması halinde olağan üstü genel kurul yapılarak M.K.Y.K yeniden tespit edilir.
Yarışmalar esnasında disiplini sağlamak, ev sahibi dernek yöneticileri ile koordine çalışmak,sigara ve benzeri yasakların uygulanıp uygulanmadığını takip etmek, görev alacak jüriyi tespit etmek M.K.Y.K nın görevleri arasındadır.
M.K.Y.K aynı zamanda disiplin kuruludur.
Herhangi bir derneğe veya kişiye ceza verilmesi gerektiğinde bu cezayı vermek, tebliğ etmek ve uygulanmasını takip etmek M.K.Y.K 'nın görevidir.

Genel Kurul
Genel kurul bundan böyle her yıl Türkiye yarışının yapıldığı cumartesi akşamı saat 20.00 de yarışmanın yapıldığı şehirde yapılır.

Genel kurulların nerede yapılacağını ya önceki genel kurulda tespit ve ilan edilir yada M.K.Y.K tespit eder ve derneklere yazılı olarak 30 gün önceden iadeli taahhütlü mektupla duyurur. Genel kurullara her dernekten en az bir yetkili ve en fazla beş kişi katılabilir.Katılım kaç kişi olursa olsun her derneğin sadece 1 oy hakkı vardır.
Bu tüzükte belirtilen kurallar ancak genel veya olağan üstü kurul kararı ile ve ekseriyetin onayı ile değiştirilebilir.
Olağan üstü genel kurulun toplanabilmesi için herhangi bir dernek başkanının talebi gerekir.
Talep sahibi dernek başkanı, toplantı talebini şifahi ve yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla M.K.Y.K başkanına bildirir.
Başkan bu talebi önce M.K.Y.K üyeleri bilahare diğer dernek başkanları ile görüşür.
Yapılan görüşmeler doğrultusunda olağan üstü genel kurulun toplanıp toplanmamasına M.K.Y.K karar verir.
Derneklerin birbirinden uzak olması sebebi ile olağan üstü genel kurul mektup, faks, e-posta yazışma yöntemlerinden biri ile de gerçekleştirilebilir. M.K.Y.K. olağan üstü genel kurula sebep teşkil eden konuları kaleme alıp üye derneklere bildirir. Üyelerde yazılı olarak 7 gün içinde cevap vermek zorundadır.

Üye dernekler.
Hali hazırda bu tüzüğe bağlı olan dernekler alfabetik sıra ile ,
Anadolu Ornitoloji Kuş Bilmi Derneği
Balıkesir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği
Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği
Edremit Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği
Eskişehir Kanarya sevenler ve Yetiştirenler Derneği
İstanbul Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği
İstanbul Serinofil Derneği
Kocaeli Ornitoloji Kuş Bilmi Derneği
Kütahya Serinofil Derneği
Karadeniz Ornitoloji Kuş Bilmi Derneği
Sakarya Ötücü Kuşlar ve Kanarya Sevenler Derneği
Yalova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği
Bu yıl müracaat eden Sakarya derneği oy birliği ile 12.ci üye olarak kabul edilmiştir,
Bu gün için 12 olan derneklerin sayısı genel kurul kararı ile arttırılabilir veya azaltılabilir.
Bu protokole girmek isteyen dernekler genel kuruldan en az 90 gün evvel dilekçelerini MKYK ya iadeli taahhütlü posta ile göndermiş olmalıdır.
Oylamalar gizli, sayım ise açık olmalıdır.
Her sezon üye derneklerin her biri bir yarışma düzenlemek mecburiyetinde değildir.
Her yıl genel kurulda kaç yarışma yapılacağı ve kimlerin yarışma düzenleyeceği tespit edilir.
Mazeretlerine binaen yarışma yapamayacak olan dernekler kendi talepleri ile aflarını genel kuruldan talep edebilirler.
Layıki ile yarışma yapamayan derneklerin bir kaç yıl yarışma yapmaları M.K.Y.K tarafından yasaklanır.

Diğer protokol dernekleri ile entegrasyon.
12.Ocak 2002 tarihinde Eskişehir ' de yapılan müşterek genel kurulda Ege ile Marmara kanarya derneklerinin sıra ile yarış yapmaları ve her yıl her gurubun azami 5 yarış yapması ve geçmişte olduğu gibi Türkiye yarışının da her yıl sıra ile bu protokoller tarafından yapılması kararlaştırılmıştı.Ayrıca iç Anadolu protokolüne bağlı derneklerden birinin de 2002 sezonunda entegrasyon çerçevesinde yarış yapması kabul edilmiş oldu. Ege protokolü her yıl 5 , Marmara protokolü de her yıl 5 , İç Anadolu grubu da 1 normal yarış düzenleyeceklerdir. Türkiye yarışını sıra ile bir yıl Marmara diğer yıl Ege gurubuna bağlı derneklerden biri düzenler.
Türkiye yarışı son yarış olduğundan Türkiye yarışını hangi grup düzenleyecek ise diğer gruptan bir dernekte sezonun ilk yarışını düzenleme hakkına sahiptir.
Yarışma hangi yörede yapılıyor ise o yörenin tüzüğü uygulanır. Ancak ilk yıl alışmayı temin için dernekler ufak tefek hususlarda anlayış göstereceklerdir.

Yarışacak ırklar.
Crested yeşiller + düz kula+düz gri+ düz beyaz
Crested ahraçlar + düz sarılar
Crestbred yeşiller + düz kula + düz gri + düz beyaz
Crestberd ahraçlar + düz sarılar.
Norwich kalın düz beyaz veya sarı ve veya 15 mm kadar tek bir lekesi olan
Norwich ince düz beyaz veya sarı ve veya 15 mm kadar tek bir lekesi olan
Norwich kalın ağraçlı ve düz yeşil düz kahve renkli olanlar.
Norwich ince ağraçlı ve düz yeşil düz kahve renkli olanlar.
Parizyen kıvırcığı
Border kalın tüy
Border ince tüy
Gloster corona yeşiller
Gloster corona ahraçlar
Gloster consort yeşiller
Gloster consort ahraçlar
Yorkshire kalın tüy Düz yeşil +düz kula + düz griler
" " " Ahraçlar
" " " Düz sarı + düz beyazlar
Yorkshire ince tüy Düz yeşil + düz kula + düz griler
" " " Ahraçlar
" " " Düz sarı + düz beyazlar
Lanchasire
Five Fancy kalın tüy
Fife Fancy ince tüy
Mozaikler
Renk kanaryaları

Crest ve Gloster'larda yeşillerin kuyrukları farklı renk olabileceği gibi muskaları da olabilir. Karın altında sarı veyahut beyaz renk olsa dahi yeşiller gurubuna dahildir. Düz kulalar ve düz griler düz yeşiller gurubunda yarışır.
Genel kurul kararı ile bu ırkların dışında başka ırklarda yarıştırılabileceği gibi gerekirse bu ırklardan bazıları yarışmalardan çıkarılabilir.
Yarışmalara yeni ırkların dahil edilmesi veya ihraç edilmesi 2 yıl önceden genel kurul kararı ile belirlenip üyelere duyurulur. Yetiştiriciler böylece iki yıl önceden hangi ırkları yetiştireceklerini öğrenmiş olurlar.
Padovan ,Lanchshire ve Türk kıvırcıkları az sayıda yarıştırıldıklarından derece alanlara sertifikaları o gün verilecek, kupa madalya gibi başka bir ödüle layık olanlara ise ödülleri iki yarış sonra takdim edilecektir.
Mozaik ve renk kanaryalarına ödül olarak sadece sertifika verilecektir.
Norwichlerde 1 cm 2 ebadıa kadar tek bir leke olması halinde düz Norwichler arasında yarışabilir. Leke 1 cm2 den büyük veya sayısı birden fazla ise argaçlar arasında yarışmalıdır.

Bilezik.

Bilezik kanaryanın hüviyetidir.
Yarışmalara katılacak olan o yılın yavrularının ayaklarında aşağıda yazılı standartlarda aluminyum bilezik bulunmalıdır.
Bu bilezik C.O M un belirleyeceği şartlara uygun olmalıdır.
Hali hazırda aşağıdaki üç ırk hariç diğer ırklar için geçerli olan bilezik standartları; aluminyum metal renginde, dış çapı 4.3 mm, iç çapı 3.1 mm olmalıdır.
Glosterlerin ,Japon kıvırcıklarının , Five fancy'lerin ve renk kanaryalarının bileziklerinin dış çapı 4.1 mm, iç çapı 2.9 mm olmalıdır.
C.O.M. 'un bildireceği rengin uygulamasına Türkiye de 1999 yılından itibaren başlanabilir. Böylece C.O.M 'un her yıl bildireceği renk ve o rengin Dünya standartlarındaki katalog numarası aynen uygulanmalıdır. Bu rengin ne olduğu her yıl Eylül ayında C.O.M. dan öğrenip, derneklere ve bilezik imalatçılarına bildirmek A.O.D 'ın görevidir.

Bileziklerin boyanmasında teknik sorunla karşılaşıldığı takdirde C.O.M açısından sakınca olmadığı sürece aluminyum metal rengi bilezik kullanımına devam edilir.

Bileziklerde farklılığı önlemek için tek elden bir kişiye yaptırılması uygundur.
Gerekir ise bilezik yaptırımı M.K.Y.K tarafından ele alınıp en ucuza yapacak olan imalatçıya yurt içinde veya dışında ihale edilir. Five fancy ve Gloster'lerin bilezik ebatları jüri tarafından kompas veya benzeri bir alet ile ölçülmeli ve geniş bilezik takanlar elenmelidir.

Her yıl 9 Eylül günü Milliyet gazetesinin İstanbul baskısının ana haberinin ilk harfi o yılın kilit harfi olarak kabul edilecektir. İlk harf son 5 yıl içinde kullanılmış ise sıra ile ikinci,üçüncü,dördüncü diğer bir deyiş ile kullanılmayan şifre harf olarak kabul edilecektir.
Bunun kabil olmaması halinde Milliyet gazetesinin 10.Eylül tarihli nüshası aynen ele alınmalıdır.

Bileziklerde bulunması gereken bilgiler.
Yılı 98 Emniyet harfi R (Her yıl için farklı renk uygulanmasına geçilince harf kalkabilir.)
Üye olduğu derneğin bulunduğu şehir no 34 veya harfleri AOD
Yetiştiricinin dernek üye numarası 1 veya isim soy ad baş harfleri ZD
(Bazı derneklerde yetiştirici no kullanılmadığında bu madde aranmaz )
Kanaryanın numarası 001,002,003,084,156....gibi.
Bu bilgilerin eksik olması halinde kanarya yarıştan elenir.
Yarışma sonunda dereceye giren kanaryaların bileziklerindeki bilgilerin tespit edilmesi jurinin kaçınılmaz görevidir. Bu sebeple juri üyeleri dereceye giren kanaryaları tek tek tutarak bileziklerini baştan sona okuyup kayıt etmekle ve münasip bir liste tutmakla yükümlüdür. Yarışmacılar buna itiraz edemez.
Yarışmaya katılan kanaryalarının ayaklarında yukarıda belirtilen bileziğin dışında başka hiçbir bilezik bulunmamalıdır,bulunması ise elenme sebebidir.

Sezon yarışlarında birinci gelen kanaryanın Türkiye yarışına getirilmesi.
Yarışmalarda birinci gelen kanaryalar Türkiye yarışına katılmak zorundadır.
Türkiye yarışına aşağıda belirtilen mazeretlerinin dışında katılmayan kanaryanın yetiştiricisi müteakip yıl yarışlara katılmaktan men edilir.
Kanaryanın ölmesi halinde bileziğinin M.K.Y.K. ya getirilip teslim edilmesi gerekir. Hastalanması halinde ise kanarya sahibinin beyanı yeterlidir.

Türkiye yarışına hariçten katılım.
Türkiye yarışına katılmak için her hangi bir derneğe üye olmak gerekmez. Yarışmaya katılacak kanaryanın o güne kadar her hangi bir yerde her hangi bir derece almış olması da gerekmez. Ayağında kurallara uygun bileziği olan kanaryalar Türkiye yarışına katılabilir. Burada amaç katılımı mümkün olduğunca arttırmak ve zenginleştirmektir.

Yarışmalara katılacak kişilerde aranacak vasıflar.
Türkiye'de yaşayan ve ırk kanarya üretimi yapan herkes katılabilir.
T.C vatandaşı olmak gerekmez
Eğer kanarya Türkiye bilezikli ise k anarya sahibi yarışmaya sokacağı kanaryanın yetiştiricisi olmak zorunda değildir.
Kişiler Türkiyede üretilmiş olmak kaydı ile satın aldıkları kanaryalarla da yarışmalara katılabilirler.
Yurt dışından katılacak kanaryalar ise ancak üreticileri tarafından yarışmalara sokulabilirler.

Yarışmaya giriş ve kayıt ücreti.
Bu meblağlar her yıl genel kurulda tespit edilir.

Yasaklar
Yurt dışında başkalarına kanarya yetiştirip ayaklarına Türk bileziği taktıranlar keyfiyetin tespit edilmesi halinde yarışlardan o sezon ve müteakip sezon men edilirler, kazandıkları dereceler iptal edilir ve var ise maddi ödülleri ödenmeyeceği gibi aldıkları kupa ,şilt ve benzeri manevi ödüller de geri alınır. Ayrıca o güne dek derneği namı hesabına o sezon boyunca aldığı tüm puanlar iptal edilir.
Yarışmalara katılan kanarya sever bir sezon içinde birden fazla dernek adına yarışamaz ve sezon boyunca dernek değiştiremez.
Değiştirdiği taktirde o güne kadar aldığı puanlar eski derneğin adına kaydedilir ve o günden sonra o sezon yarışmalara katılmaktan men edilir.
Kanarya bileziklerinde her hangi bir aldatmaca yapan kanarya sever de o sezon ve müteakip sezon yarışmalardan men edilir,aldığı ödüller geri alınır ve var ise maddi ödülleri verilmez.

Yarışmalara katılacak kanaryalarda aranacak şartlar
Normal yarışmalarda yarışmalara sadece o yıl Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde doğan ve ayağında bu tüzükte belirtilen standartta bileziği olan ve gene bu tüzükte belirlenen ırklarda yavru kanaryalar katılabilir.
Kanarya sahibinin T.C. vatandaşı olması gerekmez ancak yarışmaya sokacağı kanaryaların Türkiye'de üretilmiş olması gerekir.

Yarışmaların tarihlerinin belirlenmesi
Her yıl yapılacak olan genel kurulda yarışma tarihleri kura yolu ile tespit edilir.
İlk yarış yapma hakkı sadece kuraya bağlıdır. Bu imkan sıra ile dernekler arasında kullanılmaz.
Arzu eden dernekler diğer derneklerin itiraz etmemeleri halinde yarışma tarihlerini genel kurul esnasında değiştirebilir. Yapılan değişiklik derhal genel kurulda tüm üyelere duyurulmalı ve zabıtlar buna göre alınmalıdır.
Yarışmalar hali hazırda sadece Pazar günleri yapılmaktadır.Ancak ileride bu yarışların en az iki gün boyunca yapılması ve kamu oyunun seyrine imkan tanınması sağlanmalıdır.
Ramazan ayı yarışmaların yapılmasına mani teşkil etmez.
Ramazan boyunca yarışmalara devam edilir. Ancak dini bayram tatillerinde yarışma yapılmayacağı gibi,sayım ve seçim günlerinde de yarışma yapılmaz. Kura yolu ile yarış tarihleri tespit edildikten bir müddet sonra hükümet tarafından seçim,sayım v.s. gibi bir olay her hangi bir yarış tarihine tekabül eder ise bir tek o yarışma tarihi değişir ve en sona ertelenir. Diğer yarışmalar -Türkiye yarışması hariç- aynen daha önceden belirlenen tarihlerde yapılır.
Böyle bir durumda Türkiye yarışmasının tarihi 1 hafta ertelenmiş olur.

Derecelendirme ve ödül
Normal yarışmalarda her dalda ilk 5 tespit edilir.
Ödül olarak ilk 5 dereceye madalya ve sertifika verilir.
Arzu eden dernek bu ödüllerin daha kıymetlilerini verebilirler.
Sertifikalarda kanarya sahibinin adı,soyadı,bağlı olduğu dernek,kanaryanın ırkı ve tüm bilezik bilgileri yazılmalıdır.

Türkiye yarışında her dalda ilk 7 tespit edilir. İlk üçe kupa son dört e ise madalya verilir.
Türkiye yarışında verilecek ödüller Ege grubu ile müştereken saptanır.
Verilecek bu manevi ödüller teşvik edici kalitede olmalıdır. Dernek yönetimleri alelade basit hediyeleri ödül olarak veremezler. Dernek yöneticileri vermeyi düşündükleri ödülleri genel kurulda göstererek önerebilirler. Ödül olarak nelerin verilebileceğine ve standartlarının nasıl olacağına genel kurul karar verir.
Genel kurulun uygun bulmadığı hiçbir eşya ve cisim ödül olarak verilemez.
Türkiye yarışında verilecek ödüllerin,şiltlerin ve sertifikalarının yaptırılması yarışmayı organize eden dernek tarafından karşılanır.

Türkiye yarışı
Üye derneklerin organize edeceği normal yarışmaların sonunda Türkiye yarışı organize edilir.
Türkiye yarışını bir yıl Ege protokolüne bağlı bir dernek diğer yıl ise Marmara protokolüne bağlı bir dernek organize eder.

Bu yarışmaya Marmara bölgesinde o sezon yapılan yarışmalarda birinci olanları ile Ege protokolüne bağlı derneklerin yarışmalarında birinci olanların katılmaları gerekir. Bunun yanı sıra o güne kadar derece alamamış veyahut hiçbir yarışa katılmamış kanaryalar bu tüzük hükümlerinde belirtilen vasıflara haiz olmaları kaydı ile katılabilirler.
Eskişehir de yapılan müşterek genel kurulda bu yarışın uluslar arası olması ve yurt dışından arzu edenlerinde katılması kabul edilmiştir.
Yurt dışından katılacak kanaryalar ancak üreticileri tarafından Türkiye yarışına sokulabilirler. Yurt dışından satın alınan kanaryalar Türkiye yarışında yarışamazlar.
Bu yarışma mümkünse büyük bir ilimizde ,uygun bir salonda adına layık bir biçimde yapılır.
Kayıt Cumartesi sabahı 09.00'da başlar ve 14.00 de kadar devam eder.
Mücbir sebeplerden ötürü gecikenler MKYK' nın mazeretlerini kabul etmesi ve o anda jürilerin hala değerlendirmeleri bitiremeş olması halinde derecelendirmeye alabilir. M.K.Y.K bu durumda kanaryayı düşünmek ve onu derecelendirmeye sokmak için elinden gelen fedakarlığı yapmakla yükümlüdür.
Jürilerin derecelendirmeleri bitirdikten hemen sonra yarışmacı kuşlar derhal aynı gün kamunun seyrine açılır.
Yarışmanın ikinci günü olan Pazar günü ödül töreni saat 14.00 te başlar.
Yarışmacı kuşlar, sahiplerine ödül törenini müteakip belli bir disiplin içerisinde dağıtılırlar.

Jüri her dalın ilk 7 sini tespit eder.
Türkiye yarışının organizasyonunu her yıl genel kurulda adına ve şanına layık olabilmesi için büyük şehirlerde bu konuya finansman ayırabilen ve sağlayabilen ,sponsor bulabilen aday dernekler arasından kura ile tespit edilir. Bu yarışmayı layık ı ile organize edemeyecek derneklere , yöresinde bu yarışmaya layık salon bulamayan derneklere bu görev verilmez.

Yarışma mahalli.
Yarışma yapılacak olan salonlar modern,temiz,havalandırmalı,yeterince ılık olmalıdır. Misafirleri rahatlıkla ağırlayabilecek sandalye ve masa bulunmalıdır. Salonlar rahatlıkla en az 1000 kişiyi misafir edebilecek büyüklükte olmalıdır.
Salonlar ne sıcak nede soğuk olmamalıdır. Salon ısısı ortalama 15 C olmalıdır.

İkram ( Çay )
Misafirlere ev sahibi dernek tarafından temiz olması kaydı ile çay ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.
Çay demlenen ocak temiz bir yerde kurulmalı, tuvalet veya benzer pis yerlerde çay demlenmesine müsaade edilmemelidir. Çaylar insan sağlığı açısından plastik ,bir kez kullanılıp çöpe atılan, sıcağa dayanıklı bardaklarda dağıtılmalı ve misafirlere yetebilmesi için en az 3000 adet plastik bardak her yarışmada ev sahibi dernek tarafından hazır bulundurulmalıdır.

Yarışmaya kayıt.
Yarışmaya katılacak olan kanaryalar ev sahibi derneğin kayıt masasındaki görevlilere kayıt ettirilir. Kanaryanın sahibi kanaryasının ırkını,bilezik numarasını baştan sona tüm bilgilerini ve rengini kayıt esnasında bildirmek zorundadır.
Kaydiye ücretinin tahsilinde kanaryanın bileziğindeki dernek değil,kanaryayı yarışmaya sokan kişinin bağlı olduğu dernek dikkate alınır.
Yarışmaya kayıt ücreti her yıl genel kurulda tespit edilir.
Yarışmacı kişi yarışmaya sokacağı her kanaryası için aşağıdaki fişi bizzat doldurup kayıt masasına vermekle mükelleftir.
Kayıt masası bu fişin her iki tarafını da mühürleyip yarısını kanarya sahibine verirken diğer yarısını kafesin sağ alt köşesine yere paralel duracak şekilde ve kanaryanın görünümünü engellemeyecek şekilde asar.
Bu fişler kanaryanın görüntüsünü bozmayacak ve okunmayacak şekilde minik zarflara ağzı kapatılarak çengelli iğne ile asılmalıdır.
Yarışma sonunda kanarya sahibi fişini takdim eder ve kanaryasını geri alır.
Fişi geri alan ev sahibi dernek üyesi o fişleri bilgi için muhafaza etmelidir.

YARIŞMAYA KAYIT FİŞİYarışma düzenleyen derneğin kaşesi Tarih
Yarışmacının adı soyadı
Mensubu olduğu derneğin adı
Kanaryanın ırkı İmza
Rengi ve özellikleri
Bilezik bilgileri


Yarışma düzenleyen derneğin kaşesi Tarih
Yarışmacının adı soyadı
Mensubu olduğu derneğin adı.
Kanaryanın ırkı İmza
Rengi ve özellikleri
Bilezik bilgileri


Kayıt masasındaki görevliler bilezik bilgilerini kontrol etmez,edemez ve kanaryaları ellerine alamazlar.
Bilezik bilgisi olarak 157 gibi veya 157 35 gibi kısa bilgiler vermek hatalıdır.
Kanarya sahibi bilezikte yazılı bulunan tüm rakam ve harfler belirtmekle yükümlüdür. Örnek 34 98R 29 001
Dereceye girenlerin bilezik kontrolu sadece jüri üyeleri tarafından yapılır.

Yarışma sonuçlarının yazılı olarak duyurulması.
Ev sahibi dernek yarışma sonuçları ilan edildikten sonra bir liste düzenleyerek tüm üye derneklere , MKYK 'ya , Ege protokol YDK sı ile İç Anadolu Protokol gurubunun MKYK' na sonuçları bildirmekle mükelleftir. Bu liste aşağıdaki gibi olmalıdır.
Tarih Yarışmanın yapıldığı yer Ev sahibi dernek
Irkı Derecesi Sahibi Derneği Bilezik numarası


Kayıtların gizli yapılması ve yarışmacı kanaryaların saklanması
Yarışmacılardan kimin kaç kanaryasını kayıt yaptığı derecelendirme başlayana kadar kayıt masası tarafından gizli tutulmasına dikkat edilmelidir.

Salon hazırlığı ve raflar.
Yarışma salonunda yarışmacı kanaryaların sergilenmelerine imkan sağlayacak raf düzeni ev sahibi dernek tarafından hazırlanmış olmalıdır.Bu raflar katlı olabilir ve toplam uzunlukları en az 300 metre tul olmalıdır. ( 100 x 3 kat )
Bu raflardan kafeslerin düşmemesi için kafeslerin oturduğu yerlerdeki boşluklar
kontroplak,saç veya benzeri bir madde ile kaliteli bir biçimde doldurulmalıdır.

Bu raflar ışığın karşıdan gelmesini önleyecek ve ziyaretçilerin rahatlıkla kanaryaları görmelerine imkan verebilecek ışık düzenine uygun yerleştirilmelidir.
Işık asla karşıdan gelmemelidir.
Bu raflardaki en alt sıranın yerden yüksekliği asgari 100 cm,en üst sıranın yerden yüksekliği azami 160 cm olmalıdır. Bu raf düzeni devrilip kanaryaların sakatlanmalarını önleyecek şekilde emniyetli bir biçimde olmak zorundadır.
Yarışmayı organize eden dernek bu rafları yarışma sabahı acele kurmak yerine bir akşam önceden kurarak hazırlamalıdır.

Ev sahibi dernek her türlü şartları yarışma sabahı en geç 09.00 da ziyaretçilerin hizmetine sokacak şekilde hazır etmekle mükelleftir.
Yarışmaya kayıtlar saat 09.00 da başlar ve saat 12.00 de kapanır.
Saat 12.00 den sonra gelen kanaryalar mücbir bir sebepleri olmadıkça yarışmaya kabul edilmezler. Mücbir sebebi kabul veya red edecek olan makam M.K.Y.K. dur. Ağır kış şartları,sis,uçak gecikmesi veya trafik kazalarından ötürü gecikenlerin yarışmanın düzenini aksatmamaları kaydı ile kayıtları yapılabilir. Herhangi bir dalda jüri değerlendirmesini bitirmiş ise o dalda yarışmaya katılım mücbir sebep geçerli olsa dahi yapılamaz.

Yarışma kafesleri.
Yarışmalara katılacak kanaryalar COM standartlarındaki yarışma kafeslerinde sergilenir. Bu kafesler birbirine tıpa tıp benzer olmalıdır. Yarışmacılar veya dernekler yarışma kafesi yaptırılırken COM standartlarına milimi milimine uymak zorundadır. Her yarışmacı beraberinde tertemiz yarışma kafesini, suluğunu ve yemini getirmekle mükelleftir. Ev sahibi dernek yarışma kafesi bulundurmak ve bunları isteyenlere kiralamakla zorunda değildir. Ev sahibi dernek yeterince temiz kuş yemi (düz haspır ), temiz suluk ve kaliteli su bulundurmakla mükelleftir.

Kirli yarışma kafesleri.
Kirli ,pis,kötü kafeslerle kanarya yarıştırılamaz.
Kirli yarışma kafesleri önce kayıt masası tarafından belirlenip yarışmacıya temizlemesi için uyarıda bulunulmalı ve temizlenene kadar kaydı yapılmamalıdır. Üstün körü yapılan temizlik sonucu kayıt masası tarafından beğenilmez ise o kafesteki kanaryanın yarışma kaydı yapılmaz.
Kayıt masası tarafından atlanmış bir durum olur ise jüri tarafından tespit edilir ve kirli kafesteki kanarya elemine edilir.

Yarışma kafesleri pırıl pırıl temiz olmalıdır. Yarışmacılar yarışmalardan önce kafeslerini mümkünse boyayıp parlatmalıdırlar.
Kafeslerin zeminine beyaz havlu kağıt döşenmelidir.
Yarışmalarda isteyen düz yem isteyen ise karışık yem hatta mama dahi verebilir.
Yarışma kafeslerinde mevcut yem bölümünün dışında başka mama kabı kullanılmaz.

Suluklar.
Yarışma kafeslerinde tek tip suluk kullanılmalıdır. (Ankaralı Ertuğrul Çağatay beyin imal )ettiği ufak boy altı beyaz olan kendinden tutturmalı suluklar kullanılmalıdır.
İsteyen yarışmacı kuşunu suluğu ile yarışmalara sokabilir. İsteyen sokmaz.
Ev sahibi dernek kanaryalara su vermekle sorumlu değildir.
Kanaryaları sulamak kanarya sahiplerinin görevidir.
Ev sahibi dernek ilk yıl yarışmacılara kolaylık sağlamak için 30 adet yukarıda belirtilen suluktan bulundurmak mecburiyetindedir.
Tünekler
Yarışma kafeslerinde kullanılan tüneklerin her ırk için belirlenen standart' ın aynı olmasının yanı sıra sayısının ve konuldukları yerin dahi aynı olmasına dikkat edilmesi gerekir.Bu hususa yarışmacıların son derece dikkat etmeleri gerekir. Her dernek her tünek modelinden her yarışmada bu yıl 30 ar tane satışa arz etmekle yükümlüdür.

Yorkshire kafeslerinde iki adet tünek kullanılması kararlaştırılmıştır.

YARIŞMA KAFESLERİNDE KULLANILACAK TÜNEK ÖLÇÜLERİ
Tünekler kanaryanın cinsine göre aşağıda belirtilen kalınlıkta, şekilde ve ebatlarda olmalıdır.

YORKSHİRELER ve LANCASHİRELER için beher kafeste 2 adet tünek olmalıdır. Tünek modeli oval olup kalınlığı 1.59 cm e 9.5 cm dir.


9.5 cm


1.59 cm
BORDERLER için tünek adedi 2 olup tüneğin üzeri burgu kenaarları çapraz kesik olmalıdır. Kalınlığı 1.6 cm dir. 16 Diş bulunmalıdır.1.6 cm


NORWİCHLER için tünek adedi 2 olmalıdır. Tünek modeli dikdörtgen olup en 1.27 cm, yükseklik 0.95 cm dir. Önü yarık olup kafes tellerine girebilmeli, arkası ise çivili olup kafesin arka cephesine basmalıdır.

1.27 cm

0.95 cm


GLOSTERLER için tünek adedi 2 olmalıdır. Tünek modeli dikdörtgen olup en
1.2 cm, yükseklik 0.95 cm dir. Uzunluk 11.5 cm, önü yarık. Arkası iğneli

1.2 cm

0.95 cm


GRESTLER için tünek adedi 2 olmalıdır. Tünek modeli dikdörtgen olup en 1.2 cm, yükseklik 0.8 cm dir.

1.2 cm

0.8 cm


Güvenlik.
Yarışmaya kaydı yapılan kanaryaların güvenliğinden ev sahibi dernek üyeleri sorumludur. Ev sahibi derneğin en az 3 elemanı yarışmacı kanaryaların güvenliğinden ve bakımından sorumlu olmalıdırlar. Kafeslerin önüne konan bant uygulamadan kaldırılmıştır. Katılan kanarya sayısı ve kafeslerin yerleşimine bakılarak görevli sayısı ev sahibi dernek tarafından arttırılmalıdır.
Yarışmalarda görev alacak kişilerin yakasında MKYK tarafında verilen GÖREVLİ etiketi bulunmalıdır.

Hakem.
Jüriler MKYK tarafından seçilir ve bir usta ve bir çıraktan oluşur.
Hakem olarak görev alacak bir kişinin değerlendirme yapacağı dalda kendi kanaryası bulunamaz
Her dernek kendi bölgesinden kimlerin jurilik yapabileceğini yarışma sabahı tespit edip bunları yazılı olarak MKYK ya bildirmekle yükümlüdür.
MKYK bu listede belirtilen kişilerin dışında uygun gördüğü kişilere de görev verebilir.
Jürinin kararına itiraz kabul edilmez. Jüriye karşı kabalaşan, seviyesiz şekilde itiraz edenler M.K.Y.K. tarafından cezalandırılır. Bu ceza müteakip 3 yarışmadan mendir. Verilen ceza sezon sonunda olur ise ceza müteakip sezon uygulanır.
Hakem olmak şereftir. Hakemlere ücret verilmez.
Jüri üyeleri kanaryaları sergilendikleri raflarda değerlendirirler.
Jüri oturarak kanaryaların önlerine taşınması yolu ile değerlendirme yapamaz.
Böylece kanaryaların sarsılıp ürkmeleri engellenirken, jüri üyelerininde tek tek kanaryaların tam karşısında durup rahatlıkla değerlendirme yapmaları sağlanmış olunur. Oysa masada oturan jüri üyelerinin önüne konan kanaryaları masa başında tek tek layık ı ile görmek pek mümkün değildir.

Jüriler sonuçları işleri bittiğinde dışarı çıkıp açıklamamalıdırlar.


Jüri üyeleri derecelendirmeyi yaptıktan sonra ilk 5 dereceye giren kanaryaları tek tek tutup bileziklerindeki bilgileri kontrol ve tespit edip tutanak düzenleyerek imza altına alıp M.K.Y.K ya vermelidirler.

Yemin.
Yemin etmek jüri üyelerini rencide etmekten başka bir işe yaramadığı
gerekçesi ile uygulanmaz.

Değerlendirme yöntemi.
Normal yarışmalarda jüri eleme yöntemi ile çalışır.
Hakemlerin ellerinin altında COM ırk kanarya standartları kitabı bulundurmalıdırlar.
Birbiri ile aralarında çok az fark olan iki kanarya arasında seçim yapmak zorunda kalındığında jüri önce standartlar kitabına bakmalı ve puanlamada hangi vasfın kaç puanı olduğunu hatırlayıp ona göre sonuca varmalıdır.
Jüri katılan kanaryaların kalitesini beğenmediği taktirde o dalı veyahut bazı dereceleri iptal edebilir.
Yarışmaların her hangi birinde 1.ci gelen bir kanarya sezon sonuna kadar bu tüzüğü bağlı olan veya olmayan derneklerin yarışmalarına katılamaz. Türkiye yarışını bekler.
2003/2004 SEZONUNDA YARIŞMALARDAN SADECE BİRİNDE BİR DALDA JURİ PUANLAMA YÖNTEMİ İLE SEÇİM YAPACAKTIR.

Ödül töreni.
Normal yarışmalarda dereceye giren kanaryanın sahiplerine ödülleri derecelendirme bittikten tam 60 dakika sonra verilmeye başlanır.
Dereceye giren kanaryalar giremeyenlerle birlikte teşhir edilir.
Böylece tüm misafirler kazananlarla kaybedenleri bir arada görüp mukayese etme, fikir yürütme ve standartları öğrenme imkanına sahip olurlar. Yarışmalarda dereceye giren veya giremeyen kanaryalar ödül töreni bitene kadar sahiplerine hiçbir sebeple iade edilemez.


Derneklerin puan alması.
Her dernek üyelerinin yarıştırdığı kanaryaların aldığı sonuçlardan ötürü puan alır. 1.ci gelen kanaryalar 3 puan alırken ikinciler 2 üçüncüler ise 1 puan alırlar.
Bir kanaryanın bir sezonda birkaç kez derece alması halinde sadece bir tane en yüksek puanı hesaba alınır.Bu çizelgeyi tutmak ve hesaplamak MKYK nın görevidir.

Kokart.
Dereceye girenlerin kafeslerine etrafı fiyonk kurdele ile süslenmiş güzel kokartlar asmak ev sahibi derneğin görevidir.
Dış çapı minimum 6 cm olan ve ortasında da derecesi ve yarışmayı organize eden derneğin adı ve yılı belirtilen kokartlar kullanılmalıdır.
Kokart dereceye giren kanarya sahibine yarışma sonucunda hediye edilir.

Kanarya satışı.
Kanarya satışları salonun uygun bir bölümünde yarışmacı kanaryalardan
uzakta yapılır. Satan ile alan baş başa bırakılır.
Satılık kanarya getirenler salona girişte kanarya başına belli bir ücret ödemek zorundadırlar. Bu ücret genel kurulda her yıl tespit edilip karar bağlanır.
Ev sahibi dernek gerek gördüğü taktirde yarışma bitip ödüller dağıtıldıktan sonra mezat yapabilir. Protokol dernek üyeleri bu mezadı izlemek ve sonuna kadar salonda kalmak zorunda değildirler.
Satılık kanarya getirenlere bundan böyle kafes ve yem verme mecburiyeti kaldırılmıştır.Kanarya satmaya getiren beraberinde kafeslerini ,yemlerini ve suluklarını getirmekle yükümlüdür.

Yiyecek içecek.
Yarışmalar esnasında ev sahibi dernekler salonun yakınında lokanta ve benzeri yiyecek içecek satıcıları bulunmaması halinde yiyecek içecek satışını önceden organize etmek ve misafirlerin layık ı ile temiz gıdalarla doymasını ücreti mukabilinde temin etmekle mükelleftirler.
Misafirler yiyecek ve içecekleri bedellerini ödeyerek satın alırlar. Ev sahibi dernek sadece bol ve temiz çay ikram etmekle yükümlüdür.

Piyango.
Piyango düzenlemekten amaç derneklerin mali gider elde etmelerini sağlamaktır.
Yarışma esnasında ev sahibi dernek piyango düzenleyip düzenlememesi genel kurul kararına bağlıdır.
Piyango ödüllerinin ne olacağı, adedi, cinsi, piyangoda satışa sunulacak azami bilet sayısı ve bilet ücretleri genel kurulda tespit ve ilan edilir.

Hatıra defteri
Tüm dernekler kendi organize ettikleri yarışmalardaki gelişmeleri kayıt edecekleri bir nevi hatıra defteri tutmakla mükelleftirler. Bu deftere yarışmanın yapıldığı tarih,katılan kişi sayısı,katılan yarışmacı kanaryaların tek tek ırkına göre sayısı ve dereceye girenlerin adı soyadı derneği bilezik numaraları yazılmalı,verilecek cezalarda bu defterlere kayıt edilmeli ve takip edilmelidir.
M.K.Y.K. da benzeri bir defteri tutarak önemli olayları,toplantı tutanaklarını bu deftere kayıt etmelidir. Bu defterler ileriki nesillere bizlerden kalabilecek belgeler olacağından ciltli ve kaliteli olmalıdır.

Irk kanaryalarının standartlarının tespit ve jüri eğitim semineri.
M.K.Y.K. mümkünse her yıl uygun bir tarihte C.O.M. standartlarının ele alınacağı bir seminer düzenler ve bu seminerde Türkiye'de yarıştırılacak ırk kanaryalarının standartları ele alınır.
Şayet sponsor bir firma bulunur ise bu seminere eğitmen olarak C.O.M.' dan bir yetkili davet edilir. Aksi takdirde bu konuda bilgili bir veya birkaç kişi slightlar yardımı ile seminer verir ve standartları katılanlara hatırlatır veya öğretir.
Seminere katılmış olmak hakem olarak görev almaya veya görev verilmeyi gerektirmez.

Kanaryaların tüylerinin renklendirilmesi.
Irk kanaryalardan sadece Norwich ve Yorkshire'lerin tüyleri kırmızı renk verici maddelerle kırmızılaştırılabilir. Renk kızartmak mecburi değildir. Dileyenler bu iki ırkı tabii renkleri ile de yarıştırılabilirler.
Bu ırkların dışında kalan ırklara kırmızı renk verici madde kullanılamaz.
Diğer ırkların tüylerinde az dahi olsa kırmızı renk bulunması yarışmalardan elenme sebebidir.
Yarışmalarda Norwich ve Yorkshire'lerin renk maddesi almamışları ile kırmızıları aynı çatı altında yarışırlar. Renklerinden ötürü ayırım yapılmaz.

Yarışma salonlarında malzeme ve yem satıcıları.
Bu tip satıcılar yarışma salonunda veya dışında vasıtaları içinde satış yapabilmeleri için yarışmaya organize eden ev sahibi derneğe teberru yapmak zorundadır. Teberru miktarı her yıl genel kurulda tespit edilir.


Sigara ve tütün kullanımı.
Yarışma salonlarında ve kuş satış bölümlerinde sigara ve tütün içilemez.
Tütün kullanmak isteyenler açık havaya çıkmak zorundadırlar. Bu kuralı bozdurmamak ev sahibi derneğin ana görevlerinden biridir.Ev sahibi dernek yetkilileri her saat başı sigara yasağını mikrofondan duyurmalı ve kesinlikle uyulmasını hatırlatmalıdır.Her yarışma salonun 3 ayrı yerinde en az 70 cm x 200 cm ebadında sigara içmek yasaktır levhaları asılmış olmalıdır.

Alkol.
Yarışma salonlarında alkollü içki satışı veya kullanımı kesinlikler yasaktır. Alkol aldığı belirlenen kişiler yarışma salonuna sokulmaz.
İçeri girmiş olanlar ise salondan çıkarılır.
Bu hususun takibi ve uygulatılması ev sahibi derneğin görevidir.

Kavga.
Yarışma salonlarında hakaret etmek,küfür etmek,kavga etmek kesinlikle yasaktır. Bu tür davranışta bulunan kişiler yarışma salonundan derhal çıkarılır ve müteakip 3 yarışmaya girmeleri ve kanaryalarını sokmaları yasaktır.
Bu hususun takibi ve uygulatılması ev sahibi derneğin görevidir.

Cezaların müteakip sezona devri.
Bir dernek veya kişiye verilen ceza müteakip ilk yarışmada uygulanmaya başlanır. Verilen cezalar içinde bulunan sezonun bitimi sebebi ile kısmen veya tamamen uygulanamadığı takdirde müteakip sezon başından itibaren uygulanır. Bu keyfiyeti takip edip ev sahibi derneklere bildirmek M.K.Y.K. görevidir.

Cezalar ertelenmez ve sezonun ilk yarışından itibaren mutlaka uygulanır.

Irk standartları.
Yarışmalarda sadece Dünya Ornitoloji Kuş Bilimi(C.O.M.)'un belirlediği ve yayınladığı ırk standartları geçerlidir. Yarışmacı kanarya severlerin bu standartları bilmesi gerekir. C.O.M' u takip etmek ve olası değişiklikleri Türkiye genelinde duyurmak A.O.D. görevidir.

Eğitim
Dernekler üyelerini eğitmekle yükümlüdürler. Bu sebeple her sezon biri genel kuruldan 45 gün sonra diğeri Türkiye yarışından 45 gün sonra yayımlanmak üzere iki tane deri yayımlanacaktır. Bu sezon için bu görevi Sayın Sedat Genç bey üstlenmiştir. Her kez kendi çevresinden bu dergiye reklam almaya çalışmalıdır. Bu dergiye önümüzdeki yıl Ege ve iç Anadolu protokollerini de dahil etmenin çalışmaları yapılacaktır.


Kayıt fişi zarfları
Her yarışmada aynı standartta zarflar kullanılmalıdır .Kafeslere çengelli iğne ile asılacak olan ve içlerinde kayıt fişlerini muhafaza edecek olan zarflar beyaz ve ufak olmalıdır.Bu zarflar yere tam paralel şekilde duracak şekilde asılı durmalıdırlar.

Kayıt fişi zarflarının açılması
Jürilerin görevi bitence görevliler tüm kayıt fişi zarfları açıp okunacak şekilde kafeslerin üzerlerine takmalıdırlar. Böylece hangi kanaryanın kime ait olduğu seyir edenlerce anlaşılacağı gibi ,birde kanaryaların iadesi esansında dağıtım sürat kazanacaktır.
Jüriler puanlama bitene kadar kayıt fişlerini kesinlikle açmamalıdırlar.

Performans değerlendirme
Hazırlanacak olan yarışma performansı ile ilgili çizelge 2 suret olacak ve yarış sonunda MKYK üyelerine bir sureti verilirken ikinci suret veren dernek yetkilisi tarafından müteakip yıl genel kurula kadar saklanacaktır.Müteakip yıl genel kurulda bu çizelgeler ortaya çıkarılacak ve gereği düşünülecektir.Bu çizelge tarafsızca ve gerçekleri göz ardı etmeden doldurulmalıdır.Çizelgeleri ev sahibi dernek misafir dernek başkan veya yöneticilerine ikişer suret vermekle yükümlüdür.
Süper kanarya
Her yarışmada birinciler arasında en güzel kuşu MKYK teleri seçecek ve sertifika ile ödüllendirecektir.

Ek protokoller maddeleri .
M.K.Y.K başkanlığına İzzet TUNÇ,Oğuz ERTOP ve Ahmet Oğuz ALAYLI yedeklere ise Hüseyin SALI, Metin Er,Levent ÇAĞLAR iki yıl süre ile seçilmişlerdir.
Yarışmalara yarışmacı kanarya kayıt ücreti 2.000.000.-T.L. ,
Kapı girişi 1.000.000.-T.L. Satılık tüm kuşlar için 250,000.-T.L./adet olarak belirlenmiştir.

İşbu tüzük ondokuz sahifeden oluşur.

 

Kanarya Sesi

Anket


Kanarya yarışmalarına ilgi duyuyormusunuz?

Evet
Hayır

 


Tüm anketler için tıklayınız..

Sizde sayfalarımıza anket sorusu ekleyebilirsiniz.